Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hiihto
Onko viikonloppuna liian kylmä hiihtokisojen pitämiseen? – Taivalkoskella seuraillaan nyt tarkkaan mihin suuntaan pakkasmittari heilahtaa ja saadaanko maakuntaviesti hiihtää perinteisellä paikallaan loppiaisena

Onko vii­kon­lop­pu­na liian kylmä hiih­to­ki­so­jen pi­tä­mi­seen? – Tai­val­kos­kel­la seu­rail­laan nyt tark­kaan mihin suun­taan pak­kas­mit­ta­ri hei­lah­taa ja saa­daan­ko maa­kun­ta­vies­ti hiihtää pe­rin­tei­sel­lä pai­kal­laan lop­piai­se­na

03.01.2024 09:00
Tilaajille
Ahonperän latu on yksi suosituimmista reiteistä - "Ladun ylläpitoa voivat tukea nyt kaikki halukkaat"

Ahon­pe­rän latu on yksi suo­si­tuim­mis­ta rei­teis­tä - "Ladun yl­lä­pi­toa voivat tukea nyt kaikki ha­luk­kaat"

23.12.2023 06:00
Tilaajille
Sinkkihiihto viettää kolmekymppisiään

Sink­ki­hiih­to viettää kol­me­kymp­pi­siään

02.03.2023 17:00
Tilaajille
Merijärven Koivupuhdon koululla hiihdettiin kilpaa, katso tulokset

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­la hiih­det­tiin kilpaa, katso tu­lok­set

01.03.2023 11:00
Tilaajille
Aakonvuoren säilölumilatu on kovassa käytössä: "Kiitokset talkoolaisille, joiden ansiosta on hyvät olosuhteet hiihtää"

Aa­kon­vuo­ren säi­lö­lu­mi­la­tu on kovassa käy­tös­sä: "Kii­tok­set tal­koo­lai­sil­le, joiden an­sios­ta on hyvät olo­suh­teet hiih­tää"

03.12.2022 06:00
Tilaajille
Haapaveden Aakonvuorella hiihdetään säilölumiladulla

Haa­pa­ve­den Aa­kon­vuo­rel­la hiih­de­tään säi­lö­lu­mi­la­dul­la

01.12.2022 14:16
Tilaajille
Koululaisten maakuntaviestin osanottomäärä kasvaa 31 joukkueeseen –Katso, miltä paikkakunnilta nuorten joukkueet tulevat

Kou­lu­lais­ten maa­kun­ta­vies­tin osan­ot­to­mää­rä kasvaa 31 jouk­kuee­seen –Katso, miltä paik­ka­kun­nil­ta nuorten jouk­kueet tulevat

23.03.2022 21:00
Tilaajille
Katso Hippo-hiihtojen tulokset täältä

Katso Hip­po-hiih­to­jen tu­lok­set täältä

20.03.2022 06:00
Tilaajille
Hiihdon piirinmestarit selvitettiin Haapavedellä sunnuntaina, Anni Niku sivakoi ikäluokkansa voittajaksi

Hiihdon pii­rin­mes­ta­rit sel­vi­tet­tiin Haa­pa­ve­del­lä sun­nun­tai­na, Anni Niku sivakoi ikä­luok­kan­sa voit­ta­jak­si

13.02.2022 20:26
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestissä maalisuoralla käytiin pronssitaistelu Oulaisten ja Raahen välillä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­vies­tis­sä maa­li­suo­ral­la käytiin prons­si­tais­te­lu Ou­lais­ten ja Raahen välillä

12.02.2022 17:05
Tilaajille
Haapavedellä hiihdettävään maakuntaviestiin on luvassa hyvää talvikeliä: "Meillä on hyvä kisakoneisto ja kilpailupaikat kunnossa. Luntakin on tullut riittävästi"

Haa­pa­ve­del­lä hiih­det­tä­vään maa­kun­ta­vies­tiin on luvassa hyvää tal­vi­ke­liä: "Meillä on hyvä ki­sa­ko­neis­to ja kil­pai­lu­pai­kat kun­nos­sa. Lun­ta­kin on tullut riit­tä­väs­ti"

09.02.2022 13:30
Tilaajille
Haapavetinen Tapani Niku saavutti Suomen olympiahistorian ensimmäisen hiihtomitalin 98 vuotta sitten Chamonix'ssa – norjalaisten kabinettipeli herätti närää kansainvälisessä hiihdossa jo sata vuotta sitten

Haa­pa­ve­ti­nen Tapani Niku saa­vut­ti Suomen olym­pia­his­to­rian en­sim­mäi­sen hiih­to­mi­ta­lin 98 vuotta sitten Cha­mo­nix'ssa – nor­ja­lais­ten ka­bi­net­ti­pe­li herätti närää kan­sain­vä­li­ses­sä hiih­dos­sa jo sata vuotta sitten

30.01.2022 21:00
Tilaajille
Pyhäjoen Rautiperälle halutaan lumitykki – Pidentäisi hiihtokautta kuukaudella

Py­hä­joen Rau­ti­pe­räl­le ha­lu­taan lu­mi­tyk­ki – Pi­den­täi­si hiih­to­kaut­ta kuu­kau­del­la

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Vapaaehtoisvoimin toimiville latuyhdistyksille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla 10 000 euron lahjoitus

Va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­vil­le la­tu­yh­dis­tyk­sil­le Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 10 000 euron lah­joi­tus

27.10.2021 20:43
Merijärven Koivupuhdon alakoululaiset kisasivat hiihtoladulla ennen lomaviikkoa

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don ala­kou­lu­lai­set ki­sa­si­vat hiih­to­la­dul­la ennen lo­ma­viik­koa

16.03.2021 13:40
Tilaajille
Petäjäskosken ja Kalliokankaan hiihtoladuilla sallitaan koiran kanssa hiihtäminen: Huippunopeus voi nousta jopa 40 kilometriin tunnissa

Pe­tä­jäs­kos­ken ja Kal­lio­kan­kaan hiih­to­la­duil­la sal­li­taan koiran kanssa hiih­tä­mi­nen: Huip­pu­no­peus voi nousta jopa 40 ki­lo­met­riin tun­nis­sa

01.03.2021 10:53
Tilaajille
Hiihtobuumi iski Oulaisiin: Honkamajan frisbeegolf-rata on pois käytöstä hiihtoturvallisuuden takaamiseksi

Hiih­to­buu­mi iski Ou­lai­siin: Hon­ka­ma­jan fris­bee­golf-ra­ta on pois käy­tös­tä hiih­to­tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si

09.02.2021 09:38
Tilaajille
Merijärvellä voi lasketella viikonloppuisin, Ristivuori on auki

Me­ri­jär­vel­lä voi las­ke­tel­la vii­kon­lop­pui­sin, Ris­ti­vuo­ri on auki

07.02.2021 09:00
Tilaajille
Vihannin latukone meni rikki – Raahen latukone paikkaa ensi viikkoon asti

Vi­han­nin la­tu­ko­ne meni rikki – Raahen la­tu­ko­ne paikkaa ensi viik­koon asti

29.01.2021 18:00
Tilaajille
Koronatilanne katkaisee pitkän perinteen – Umpihankihiihdon MM-kilpailuja ei kisata Pudasjärvellä vuonna 2021

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

01.01.2021 15:00
Tilaajille