Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ikäihmiset
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

18.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

01.02.2024 13:07
Tilaajille
Merijärvellä järjestetään hyvän mielen ulkoilutapahtuma - Väki haastetaan ulkoilemaan ikäihmisten kanssa

Me­ri­jär­vel­lä jär­jes­te­tään hyvän mielen ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma - Väki haas­te­taan ul­koi­le­maan ikä­ih­mis­ten kanssa

21.09.2023 11:00
Tilaajille
Vihantilaislähtöisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Vi­han­ti­lais­läh­töi­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikä­ih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 21:00
Tilaajille
Valtakunnallisen vanhustenviikon teemana on oikeus päästä ulos luontoon

Val­ta­kun­nal­li­sen van­hus­ten­vii­kon teemana on oikeus päästä ulos luon­toon

03.10.2022 17:00
Osallistu linkin kautta tai Oulaisten Olotilassa: Yhdessä etänä -aamupäivä torstaina Oulaisissa

Osal­lis­tu linkin kautta tai Ou­lais­ten Olo­ti­las­sa: Yhdessä etänä -aa­mu­päi­vä tors­tai­na Ou­lai­sis­sa

27.04.2022 06:00 1
KotiTV:n avulla pääsee vaikka virtuaaliselle hiihtoretkelle, maksuton kanavakokeilu jatkuu ainakin kesäkuun loppuun saakka

Ko­tiTV:n avulla pääsee vaikka vir­tuaa­li­sel­le hiih­to­ret­kel­le, mak­su­ton ka­na­va­ko­kei­lu jatkuu ainakin ke­sä­kuun loppuun saakka

28.02.2021 18:00
Tilaajille
Kuinka moni läheisemme on kotonaan tai hoivakodissa, mutta emme käy hänen luonaan?
Pääkirjoitus

Kuinka moni lä­hei­sem­me on ko­to­naan tai hoi­va­ko­dis­sa, mutta emme käy hänen luo­naan?

13.01.2021 12:03
Tilaajille
Nyt on TV-kanava josta tulee ohjelmaa ikäihmisille: Koti TV jumppauttaa ja virkistää muistia

Nyt on TV-ka­na­va josta tulee oh­jel­maa ikäih­mi­sil­le: Koti TV jump­paut­taa ja vir­kis­tää muistia

12.01.2021 11:24
Tilaajille
Löytävä vanhustyö -Marjut Lehtonen kiteyttää, mitä Oulaisissa on tehty ikääntyvien hyväksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löytävä van­hus­työ -Marjut Leh­to­nen ki­teyt­tää, mitä Ou­lai­sis­sa on tehty ikään­ty­vien hyväksi

09.12.2020 10:48
Tilaajille