Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jokilaaksot
Aili Nuorala johtaa omaishoitajayhdistystä

Aili Nuorala johtaa omais­hoi­ta­ja­yh­dis­tys­tä

29.11.2022 11:00
Tilaajille
Poliisi syynäsi liikennettä: Katso kuvat miten ensimmäisen koulupäivän jälkeen kirmattiin kotiin Oulaisissa

Poliisi syynäsi lii­ken­net­tä: Katso kuvat miten en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän jälkeen kir­mat­tiin kotiin Ou­lai­sis­sa

11.08.2022 13:30
Tilaajille
Joukkoliikenteessä siirrytään talviaikaan keskiviikkona, kyytien määrä arkipäivänä lisääntyy

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­ai­kaan kes­ki­viik­ko­na, kyytien määrä ar­ki­päi­vä­nä li­sään­tyy

09.08.2022 11:00
Tilaajille
Poliisi muistuttaa: "Päihteet eivät kuulu alaikäisille – eivät edes päättäjäisviikonloppuna"

Poliisi muis­tut­taa: "Päih­teet eivät kuulu ala­ikäi­sil­le – eivät edes päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na"

03.06.2022 11:00
Kotihälytykset, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset työllistivät poliisia vappuviikonloppuna Jokilaaksojen alueella

Ko­ti­hä­ly­tyk­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia vap­pu­vii­kon­lop­pu­na Jo­ki­laak­so­jen alueel­la

02.05.2022 08:09
Tilaajille
Liikennevalvontaa Jokilaaksoissa: "Poliisi on huolissaan siitä, miten vähän pyöräilijät käyttävät suojakypärää"

Lii­ken­ne­val­von­taa Jo­ki­laak­sois­sa: "Po­lii­si on huo­lis­saan siitä, miten vähän pyö­räi­li­jät käyt­tä­vät suo­ja­ky­pä­rää"

13.04.2022 09:00
Jokilaaksojen liikenteessä synkkä vuosi 2021, onnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä - päihteet isossa roolissa viime vuoden onnettomuuksissa

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­sä synkkä vuosi 2021, on­net­to­muuk­sis­sa kuoli 14 ihmistä - päih­teet isossa roo­lis­sa viime vuoden on­net­to­muuk­sis­sa

04.01.2022 11:00
Tilaajille
Poliisi valvoo joulun menoliikennettä: "Suurimmat liikennemäärät Oulun poliisilaitoksen alueella tulevat olemaan keskiviikkona ja torstaina"

Poliisi valvoo joulun me­no­lii­ken­net­tä: "Suu­rim­mat lii­ken­ne­mää­rät Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la tulevat olemaan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na"

21.12.2021 11:00
Tehovalvontavuorokausi: Alueen poliisit puhalluttivat 552 kuskia ja tekivät viidelle kuskille huumepikatestin

Te­ho­val­von­ta­vuo­ro­kau­si: Alueen po­lii­sit pu­hal­lut­ti­vat 552 kuskia ja tekivät vii­del­le kus­kil­le huu­me­pi­ka­tes­tin

13.12.2021 14:59
Tilaajille
Katso video: Ylikomisario Veijo Alavaikko perustelee, miksi poliisi ei halua kannabiksen laillistamista

Katso video: Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko pe­rus­te­lee, miksi poliisi ei halua kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta

17.09.2021 12:43
Tilaajille
Mitä mieltä poliisi on kannabiksen laillistamisesta

Mitä mieltä poliisi on kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta

17.09.2021 12:42
Tilaajille
Merijärvellä perehdytään isovihan vuosiin museosihteeri Kati Pehkosen kanssa

Me­ri­jär­vel­lä pe­reh­dy­tään iso­vi­han vuosiin mu­seo­sih­tee­ri Kati Peh­ko­sen kanssa

13.09.2021 18:00
Tilaajille
Poliisi valvoi liikennettä Jokilaaksoissa venetsialaisviikonloppuna – kymmenen kuljettajaa ajokieltoon ylinopeuden vuoksi

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Jo­ki­laak­sois­sa ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na – kym­me­nen kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­den vuoksi

30.08.2021 08:23
Tilaajille
Uusi joukkoliikennesopimus käyttöön maanantaista, linja-autovuorojen määrä lisääntyy useiden paikkakuntien välillä

Uusi jouk­ko­lii­ken­ne­so­pi­mus käyt­töön maa­nan­tais­ta, lin­ja-au­to­vuo­ro­jen määrä li­sään­tyy useiden paik­ka­kun­tien välillä

07.08.2021 08:00
Tilaajille
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
Tehostettu huumausainerikostutkinta jatkuu Jokilaaksojen alueella ja tutkintaa tehty erityisesti Oulaisissa, tutkinta paljasti kannabiksen kasvattamista, jakelua ja hallussapitoa

Te­hos­tet­tu huu­maus­ai­ne­ri­kos­tut­kin­ta jatkuu Jo­ki­laak­so­jen alueel­la ja tut­kin­taa tehty eri­tyi­ses­ti Ou­lai­sis­sa, tut­kin­ta pal­jas­ti kan­na­bik­sen kas­vat­ta­mis­ta, jakelua ja hal­lus­sa­pi­toa

25.05.2021 10:18
Tilaajille