Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Keskusta
Keskustan Raahen kunnallisjärjestöltä kannanotto: "Vihannin terveysasema on säilytettävä"

Kes­kus­tan Raahen kun­nal­lis­jär­jes­töl­tä kan­na­not­to: "Vi­han­nin ter­veys­ase­ma on säi­ly­tet­tä­vä"

05.05.2023 11:00
Vaalipaneeli: Enemmistö kansanedustajaehdokkaista veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

Vaa­li­pa­nee­li: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kais­ta veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

01.02.2023 13:30 1
Keskusta sai ehdokaslistansa täyteen Oulun vaalipiirissä –Kirkkoherra Eija Nivala nousi listalle

Kes­kus­ta sai eh­do­kas­lis­tan­sa täyteen Oulun vaa­li­pii­ris­sä –Kirk­ko­her­ra Eija Nivala nousi lis­tal­le

01.02.2023 07:09
Tilaajille
Oulaistelainen Marjut Lehtonen valittiin keskustan työvaliokuntaan

Ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen va­lit­tiin kes­kus­tan työ­va­lio­kun­taan

12.01.2023 17:00
Tilaajille
Keskustan jäsenäänestys: Kinnunen keräsi eniten ääniä, Pyhäjokialueelta 15 joukossa Timo Mehtälä, Jari Ahlholm ja Marjut Lehtonen

Kes­kus­tan jä­se­nää­nes­tys: Kin­nu­nen keräsi eniten ääniä, Py­hä­jo­ki­alueel­ta 15 jou­kos­sa Timo Meh­tä­lä, Jari Ahlholm ja Marjut Leh­to­nen

12.09.2022 08:17
Tilaajille
Ylivieskalainen Juha Pylväs vetäytyy keskustan ryhmän johdosta – "Minua tarvitaan nyt kipeämmin muualla"

Yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ve­täy­tyy kes­kus­tan ryhmän joh­dos­ta – "Minua tar­vi­taan nyt ki­peäm­min muual­la"

09.09.2022 17:00
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri vetoaa: Erityistalousalueista vauhtia Itä- ja Pohjois-Suomen kehitykseen

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiri vetoaa: Eri­tyis­ta­lous­alueis­ta vauhtia Itä- ja Poh­jois-Suo­men ke­hi­tyk­seen

31.08.2022 13:30
Tilaajille
IL: Keskustan eduskuntaryhmää johtava ylivieskalainen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taustalla vakava sairaus lähipiirissä

IL: Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mää johtava yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taus­tal­la vakava sairaus lä­hi­pii­ris­sä

11.05.2022 13:30
Pyhäjokinen Saara Kestilä ja raahelainen Liisa Lumijärvi valittiin Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten johtokuntaan

Py­hä­jo­ki­nen Saara Kestilä ja raa­he­lai­nen Liisa Lu­mi­jär­vi va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nais­ten joh­to­kun­taan

16.11.2021 16:00
Tilaajille
Poliisi selvittää ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään puhetta "sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista"

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 13:40
Tilaajille
Lumijärvi keskittyy jatkossa lisääntyneisiin vastuisiin maakunnassa

Lu­mi­jär­vi kes­kit­tyy jat­kos­sa li­sään­ty­nei­siin vas­tui­siin maa­kun­nas­sa

02.09.2021 14:00
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon, oulaistelaisjuurista Nina Pulkkasta esitetään kyseiseen paikkaan

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton joh­toon, ou­lais­te­lais­juu­ris­ta Nina Pulk­kas­ta esi­te­tään ky­sei­seen paik­kaan

14.07.2021 08:17
Tilaajille
Kirsti Nivala johtaa Keskustan Merijärven paikallisyhdistystä

Kirsti Nivala johtaa Kes­kus­tan Me­ri­jär­ven pai­kal­lis­yh­dis­tys­tä

29.05.2021 09:00
Tilaajille
Juha Pylväs Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi,  Hanna-Leena Mattila ja Eeva Kalli jatkavat varapuheenjohtajina

Juha Pylväs Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si, Han­na-Lee­na Mattila ja Eeva Kalli jat­ka­vat va­ra­pu­heen­joh­ta­ji­na

27.05.2021 15:54
Tilaajille
"Kiertoliittymä tai liikennevalot Ouluntien ja Pyhäjoentien risteykseen" -Näin esittävät Oulaisten Keskustan kuntavaaliehdokkaat kannanotossaan

"Kier­to­liit­ty­mä tai lii­ken­ne­va­lot Ou­lun­tien ja Py­hä­joen­tien ris­teyk­seen" -Näin esit­tä­vät Ou­lais­ten Kes­kus­tan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat kan­nan­otos­saan

06.05.2021 14:24 1
Tilaajille
Oulaistelaista Marjut Lehtosta esitetään Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtajaksi

Ou­lais­te­lais­ta Marjut Leh­tos­ta esi­te­tään Suomen Kes­kus­ta­nais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

28.04.2021 09:48
Tilaajille
Ulla Parviainen Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten kokousvieraana, johtokuntapaikoille valittiin edustajia Haapavedeltä ja Pyhäjoelta

Ulla Par­viai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nais­ten ko­kous­vie­raa­na, joh­to­kun­ta­pai­koil­le va­lit­tiin edus­ta­jia Haa­pa­ve­del­tä ja Py­hä­joel­ta

28.11.2020 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Digiloikka on  otettu, panostuksia nopeisiin nettiyhteyksiin

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nuo­ret: Di­gi­loik­ka on otettu, pa­nos­tuk­sia no­pei­siin net­ti­yh­teyk­siin

17.11.2020 07:43
Tilaajille
Keskustan piirihallituksessa useita edustajia Pyhäjokialueelta, Lehtonen ja Lumijärvi jatkava varapuheenjohtajistossa

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa useita edus­ta­jia Py­hä­jo­kia­lueel­ta, Leh­to­nen ja Lu­mi­jär­vi jatkava va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa

15.11.2020 08:31
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan kannanotto:  Susi ei kuulu pihapiiriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan kan­na­not­to: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin

27.10.2020 09:28
Tilaajille