Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Py­hä­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Lapset
Oulaisten Pikku-Linnan väliaikaiselle päiväkodille toimintalupa, asiasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina

Ou­lais­ten Pik­ku-Lin­nan vä­li­ai­kai­sel­le päi­vä­ko­dil­le toi­min­ta­lu­pa, asiasta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus tiis­tai­na

05.11.2021 11:18
Tilaajille
Pikku-Metso avattiin, väliaikainen päiväkoti ei poista päivähoito-ongelmaa Oulaisista

Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

19.10.2021 15:00
Tilaajille
Hänninen: "Myös pienet koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa"

Hän­ni­nen: "Myös pienet kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa"

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Päivähoitopaikkaa odottaa 25 lasta Oulaisissa: "Tilanne ei ole uusi, vaan pula päivähoitopaikoista on ollut tiedossa jo kauan, joten todellisia ratkaisuja pitää jo tehdä"

Päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa 25 lasta Ou­lai­sis­sa: "Ti­lan­ne ei ole uusi, vaan pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta on ollut tie­dos­sa jo kauan, joten to­del­li­sia rat­kai­su­ja pitää jo tehdä"

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Päivähoitopaikkahaasteeseen yksi ratkaisu: Päiväkoti Pikkulinna otetaan käyttöön Oulaisissa

Päi­vä­hoi­to­paik­ka­haas­tee­seen yksi rat­kai­su: Päi­vä­ko­ti Pik­ku­lin­na otetaan käyt­töön Ou­lai­sis­sa

07.09.2021 10:00
Tilaajille
Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiikkuun?

Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiik­kuun?

10.06.2021 09:06
Tilaajille
Elämyksellinen kulttuuriviikko vie kohti vappua Oulaisissa, Väinölänrannassa kuvataan pukeutuneita hahmoja, Pitja Simi opastaa puukorujen vuolentaa

Elä­myk­sel­li­nen kult­tuu­ri­viik­ko vie kohti vappua Ou­lai­sis­sa, Väi­nö­län­ran­nas­sa ku­va­taan pu­keu­tu­nei­ta hah­mo­ja, Pitja Simi opastaa puu­ko­ru­jen vuo­len­taa

22.04.2021 09:44
Tilaajille
Vain puoluepolitiikka puuttuu
Kolumni

Vain puo­lue­po­li­tiik­ka puuttuu

14.04.2021 14:59
Tilaajille
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus: Oulaisissa 60 maksutonta kerhotuntia viikossa

Jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa har­ras­tus: Ou­lai­sis­sa 60 mak­su­ton­ta ker­ho­tun­tia vii­kos­sa

31.01.2021 15:00
Tilaajille
Ilmainen harrastus lapselle: Katso, mitä harrastustoimintaa koululaisille tarjotaan Oulaisissa, Haapavedellä, Pyhäjoella ja Kärsämäellä

Il­mai­nen har­ras­tus lap­sel­le: Katso, mitä har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä, Py­hä­joel­la ja Kär­sä­mäel­lä

13.01.2021 14:00
Tilaajille
Lapsen koti on vanhempien välisessä suhteessa
Kolumni

Lapsen koti on van­hem­pien vä­li­ses­sä suh­tees­sa

02.12.2020 08:49
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää, luottamus tulevaan on heikentynyt

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­työs­sä on paljon teh­tä­vää, luot­ta­mus tu­le­vaan on hei­ken­ty­nyt

20.11.2020 10:00
Tilaajille
Kahdeksan Oulaisten koululaista piirsi jouluiset kuvat, joista MLL teettää joulukortit

Kah­dek­san Ou­lais­ten kou­lu­lais­ta piirsi jou­lui­set kuvat, joista MLL teettää jou­lu­kor­tit

12.11.2020 13:36
Tilaajille
MLL:n perhekahvilatutkimuksen tulokset julki: "Perhekahvila on henkireikä"

MLL:n per­he­kah­vi­la­tut­ki­muk­sen tu­lok­set julki: "Per­he­kah­vi­la on hen­ki­rei­kä"

01.11.2020 16:00
Tilaajille
Marttaliitto hoksauttaa lapsiperheitä suolankäytöstä: Liika suola kuormittaa munuaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mart­ta­liit­to hok­saut­taa lap­si­per­hei­tä suo­lan­käy­tös­tä: Liika suola kuor­mit­taa mu­nuai­sia

28.10.2020 09:52
Maksuton koulutus on tie ulos koronakriisistä
Kolumni

Mak­su­ton kou­lu­tus on tie ulos ko­ro­na­krii­sis­tä

23.10.2020 11:16
Tilaajille
Kadonneet lapset
Kolumni

Ka­don­neet lapset

25.08.2019 09:00
Tilaajille
Lapset ja nuoret tietävät: Huumeita saa helposti omalta paikkakunnalta

Lapset ja nuoret tie­tä­vät: Huu­mei­ta saa hel­pos­ti omalta paik­ka­kun­nal­ta

18.11.2017 17:00
Pinna loppuu, mopoilu karkaa käsistä Oulaisissa – ota osaa keskusteluun

Pinna loppuu, mopoilu karkaa käsistä Ou­lai­sis­sa – ota osaa kes­kus­te­luun

13.09.2017 13:10
Kentällä viipottaa 40 000 lasta – Suviseurat on Suomen suurin lastentapahtuma

Ken­täl­lä vii­pot­taa 40 000 lasta – Su­vi­seu­rat on Suomen suurin las­ten­ta­pah­tu­ma

01.07.2017 13:00