Pääkirjoitus
Nuoren sukupolven pehmeä lasku tilalliseksi: Vuokraamisesta maatilojen pelastus?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Nuoren su­ku­pol­ven pehmeä lasku ti­lal­li­sek­si: Vuok­raa­mi­ses­ta maa­ti­lo­jen pe­las­tus?

21.04.2021 12:03
Tilaajille
Olipa kesätyö missä paikassa tahansa, siihen ei pidä koskaan suhtautua väheksyen
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Olipa kesätyö missä pai­kas­sa ta­han­sa, siihen ei pidä koskaan suh­tau­tua vä­hek­syen

14.04.2021 14:54
Tilaajille
Hoitoalalle tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Hoi­to­alal­le tar­vi­taan ki­peäs­ti uusia te­ki­jöi­tä

07.04.2021 12:38
Tilaajille
Oulaisissa on herännyt halu osallistua nykyisen kirkon mittavaan paanukattoprojektiin: Nimikirjoituksille paikka paanuissa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ou­lai­sis­sa on he­rän­nyt halu osal­lis­tua ny­kyi­sen kirkon mit­ta­vaan paa­nu­kat­top­ro­jek­tiin: Ni­mi­kir­joi­tuk­sil­le paikka paa­nuis­sa

23.03.2021 15:29
Tilaajille
Väinölänrantaan on nyt erinomaiset ideat toteuttamisvalmiina
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Väi­nö­län­ran­taan on nyt erin­omai­set ideat to­teut­ta­mis­val­mii­na

10.03.2021 10:07
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

03.03.2021 15:01
Tilaajille
Miten sinä tai kunta voisi hyötyä monipaikkaisuudesta? Nyt asian edistämiseen pureutuu yliopisto
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Miten sinä tai kunta voisi hyötyä mo­ni­paik­kai­suu­des­ta? Nyt asian edis­tä­mi­seen pu­reu­tuu yli­opis­to

17.02.2021 11:01
Tilaajille
Päätökset vaativat tarkkaa taustatyötä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Pää­tök­set vaa­ti­vat tarkkaa taus­ta­työ­tä

10.02.2021 14:34
Tilaajille
Kiitos seurakunnille toimivasta suhteesta paikallisen median kanssa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kiitos seu­ra­kun­nil­le toi­mi­vas­ta suh­tees­ta pai­kal­li­sen median kanssa

03.02.2021 12:56
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Yhdessä mark­ki­noi­maan: Kuntien ko­ke­muk­sia hyvistä ja on­nis­tu­neis­ta kam­pan­jois­ta tar­vi­taan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
Tilaajille
Kuinka moni läheisemme on kotonaan tai hoivakodissa, mutta emme käy hänen luonaan?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kuinka moni lä­hei­sem­me on ko­to­naan tai hoi­va­ko­dis­sa, mutta emme käy hänen luo­naan?

13.01.2021 12:03
Tilaajille
Menojen ja tulojen tasapainottelua, toivottavasti ilman syviä haavoja ihmisten sieluissa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Menojen ja tulojen ta­sa­pai­not­te­lua, toi­vot­ta­vas­ti ilman syviä haavoja ih­mis­ten sie­luis­sa

16.12.2020 11:10
Tilaajille
Kirkkorakentajille kuuluu iso arvostus
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kirk­ko­ra­ken­ta­jil­le kuuluu iso ar­vos­tus

09.12.2020 10:53
Tilaajille
Mediana mukana monipaikkaisuudessa, virtuaalinen Antti-patsas koronauutisoinnissa auttaneille
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Mediana mukana mo­ni­paik­kai­suu­des­sa, vir­tuaa­li­nen Ant­ti-pat­sas ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa aut­ta­neil­le

25.11.2020 12:54
Tilaajille
Kotiseuturakkaus kulkee sydämessä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus kulkee sy­dä­mes­sä

19.11.2020 23:21
Tilaajille
Malliesimerkit  rohkaisevat urapoluille
Pääkirjoitus

Mal­li­esi­mer­kit roh­kai­se­vat ura­po­luil­le

13.11.2020 18:38
Tilaajille
Yrittäjän lepohetki on kullanarvoista aikaa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Yrit­tä­jän le­po­het­ki on kul­lan­ar­vois­ta aikaa

04.11.2020 09:02
Tilaajille
Mikä saa ihmisen yöllä särkemään?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Mikä saa ihmisen yöllä sär­ke­mään?

23.10.2020 15:25
Tilaajille