Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sähkö
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

16.03.2023 17:00
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

10.09.2022 21:00
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

30.01.2022 13:30
Tilaajille
SSAB tarvitsee Raahen tehtaalle järeän voimajohdon – rakentamiskustannukset arviolta kymmenen miljoonaa euroa

SSAB tar­vit­see Raahen teh­taal­le järeän voi­ma­joh­don – ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ar­viol­ta kym­me­nen mil­joo­naa euroa

30.10.2021 12:00
Tilaajille
Haapaveden Leppojanperällä kuohuu – "Tuntuu kuin meitä kohdeltaisiin kakkosluokan kansalaisina"

Haa­pa­ve­den Lep­po­jan­pe­räl­lä kuohuu – "Tuntuu kuin meitä koh­del­tai­siin kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­si­na"

26.06.2021 08:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta tekee sähkösopimuksen Elkraft Finlandin kanssa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta tekee säh­kö­so­pi­muk­sen Elkraft Fin­lan­din kanssa

26.03.2021 11:00
Tilaajille
Fingridiltä merkittävä 30 miljoonan investointipäätös Pohjois-Pohjanmaalle – Pyhäjoelle sijoittuva Valkeuden sähköasema mahdollistaa alueen suuret tuulivoimainvestoinnit

Fing­ri­dil­tä mer­kit­tä­vä 30 mil­joo­nan in­ves­toin­ti­pää­tös Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Py­hä­joel­le si­joit­tu­va Val­keu­den säh­kö­ase­ma mah­dol­lis­taa alueen suuret tuu­li­voi­ma­in­ves­toin­nit

08.03.2021 15:50 1
Tilaajille
Ilmajohtoasia etenee hallinto-oikeuteen, Paavo Oja antaa Oulaisten valvonta- ja lupalautakunnan työskentelystä kiitosta

Il­ma­joh­to­asia etenee hal­lin­to-oi­keu­teen, Paavo Oja antaa Ou­lais­ten val­von­ta- ja lu­pa­lau­ta­kun­nan työs­ken­te­lys­tä kii­tos­ta

23.12.2020 12:22
Tilaajille
Sähkön siirtohinnoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön siir­to­hin­nois­ta

23.10.2020 12:10
Tilaajille
Tukes varoittaa: Tykkylumisia sähköjohtoja ei saa tökkiä puhtaaksi

Tukes va­roit­taa: Tyk­ky­lu­mi­sia säh­kö­joh­to­ja ei saa tökkiä puh­taak­si

06.01.2018 17:00