Musiikkimaistiaisia: Kahen Ka­ha­vit: "En kai minä mikään ju­ke­bo­xi ole!" -Toi­mi­tuk­sen mu­siik­ki­ma­ku on melko laaja kä­si­tys, ar­vaat­ko kenen fa­ni­ku­va on Helin työ­pöy­däl­lä?

Yllätys pellossa: "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

Kurkistus Papinkadulle: Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

Kirkko
Oulaisten kirkon paanukatto alkaa olla valmis, 25 000 paanua on asennettu vanhan puukirkon suojaksi

Ou­lais­ten kirkon paa­nu­kat­to alkaa olla valmis, 25 000 paanua on asen­net­tu vanhan puu­kir­kon suo­jak­si

15.09.2021 08:18
Tilaajille
Haapavesi on viikonloppuna musiikkitarjonnan mekka: Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma ja Syys-Folkit tarjolla

Haa­pa­ve­si on vii­kon­lop­pu­na mu­siik­ki­tar­jon­nan mekka: Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma ja Syys-Fol­kit tar­jol­la

13.09.2021 15:00
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus ostaa paanu Oulaisten kirkon katosta

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus ostaa paanu Ou­lais­ten kirkon katosta

17.08.2021 15:00
Tilaajille
Mysteerilöytö Oulaisten kirkosta – katon korjaus paljasti 1600-luvulta peräisin olevan painopaperin

Mys­tee­ri­löy­tö Ou­lais­ten kir­kos­ta – katon korjaus pal­jas­ti 1600-lu­vul­ta pe­räi­sin olevan pai­no­pa­pe­rin

03.07.2021 08:00
Tilaajille
Pyhän Kolminaisuuden kirkko sai punaiset ja vihreät kirkkotekstiilit, kirkko puetaan punaiseen helluntaina

Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kirkko sai pu­nai­set ja vihreät kirk­ko­teks­tii­lit, kirkko puetaan pu­nai­seen hel­lun­tai­na

18.05.2021 15:00
Tilaajille
Katso video: Mitä kirkon kattotyömaalla tapahtuu?

Katso video: Mitä kirkon kat­to­työ­maal­la ta­pah­tuu?

21.04.2021 08:13
Tilaajille
Kirkkoherra Eija Nivala: "Kirkko symboloi syviä arvoja, joita ihmiset kantavat sisällään"

Kirk­ko­her­ra Eija Nivala: "Kirkko sym­bo­loi syviä arvoja, joita ihmiset kan­ta­vat si­säl­lään"

04.04.2021 08:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo vihkii Ylivieskan uuden kirkon käyttöön pääsiäisenä

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo vihkii Yli­vies­kan uuden kirkon käyt­töön pää­siäi­se­nä

28.03.2021 15:00
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko sai valkoiset kirkkotekstiilit, kirkko vihitään käyttöön pääsiäissunnuntaina

Yli­vies­kan uusi kirkko sai val­koi­set kirk­ko­teks­tii­lit, kirkko vi­hi­tään käyt­töön pää­siäis­sun­nun­tai­na

22.03.2021 19:21
Tilaajille
Seurakuntien jäsenmäärät laskussa – Pyhäjokialueella suurin menetys Raahessa

Seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rät las­kus­sa – Py­hä­jo­ki­alueel­la suurin menetys Raa­hes­sa

01.02.2021 18:00
Tilaajille
Talkoolaisia ei voida ottaa Oulaisten kirkon kattopaanujen tervaamiseen, työtä jatkavat palkatut tekijät tammikuussa

Tal­koo­lai­sia ei voida ottaa Ou­lais­ten kirkon kat­to­paa­nu­jen ter­vaa­mi­seen, työtä jat­ka­vat pal­ka­tut tekijät tam­mi­kuus­sa

28.12.2020 10:51
Tilaajille
Synkkien virsien iltaa vietetään Oulaisten kirkossa tuomiosunnuntain aattona

Synk­kien virsien iltaa vie­te­tään Ou­lais­ten kir­kos­sa tuo­mio­sun­nun­tain aattona

15.11.2020 12:00
Tilaajille
Kolme uutta pappia Oulun hiippakuntaan, piispa Keskitalolle kertynyt jo 28 pappisvihkimystä

Kolme uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, piispa Kes­ki­ta­lol­le ker­ty­nyt jo 28 pap­pis­vih­ki­mys­tä

01.11.2020 14:00
Tilaajille
Katso kuvat: Oulaisten seurakunta juhli 150-vuotista taivaltaan

Katso kuvat: Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta juhli 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

02.02.2020 14:30
Sadasta pyhäjokisesta 83 kuuluu kirkkoon, muuttoliike näkyy jäsenmäärässä

Sadasta py­hä­jo­ki­ses­ta 83 kuuluu kirk­koon, muut­to­lii­ke näkyy jä­sen­mää­räs­sä

04.01.2020 09:00
Nykyiset paanut peräisin 60-luvulta – Kirkon katto korjauksen tarpeessa Oulaisissa

Ny­kyi­set paanut pe­räi­sin 60-lu­vul­ta – Kirkon katto kor­jauk­sen tar­pees­sa Ou­lai­sis­sa

24.05.2019 13:00
Tilastot kertovat: Kirkkoon kuuluu 71 prosenttia väestöstä

Ti­las­tot ker­to­vat: Kirk­koon kuuluu 71 pro­sent­tia väes­tös­tä

15.01.2018 12:36
Tämä on loppiaisen kirkollinen merkitys

Tämä on lop­piai­sen kir­kol­li­nen mer­ki­tys

06.01.2018 06:00
Martti Lutherin juhlavuoden kirjanäyttely Merijärven kirjastossa

Martti Lut­he­rin juh­la­vuo­den kir­ja­näyt­te­ly Me­ri­jär­ven kir­jas­tos­sa

10.11.2017 06:00
Trinitas-suunnitelma voitti arkkitehtuurikilpailun

Tri­ni­tas-suun­ni­tel­ma voitti ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun

07.11.2017 08:18