Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Nuoret
Oona Jukkola jatkaa Merijärven nuorisovaltuuston ruorissa

Oona Jukkola jatkaa Me­ri­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­ton ruo­ris­sa

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvisillä nuorilla on into kehittää kotikuntaa: ideoista jätettiin kolme kuntalaisaloitetta

Me­ri­jär­vi­sil­lä nuo­ril­la on into ke­hit­tää ko­ti­kun­taa: ideois­ta jä­tet­tiin kolme kun­ta­lais­aloi­tet­ta

18.12.2021 13:30
Tilaajille
Työpajaohjaajaksi valittiin Tiina Eskola

Työ­pa­ja­oh­jaa­jak­si va­lit­tiin Tiina Eskola

13.08.2021 15:00
Tilaajille
Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat mukaan: Pyhäjoelle haetaan näkyvyyttä videokisalla

Ylä­kou­lu­lai­set ja toisen asteen opis­ke­li­jat mukaan: Py­hä­joel­le haetaan nä­ky­vyyt­tä vi­deo­ki­sal­la

07.04.2021 08:08
Tilaajille
Oulaistelaisjuurinen Eevasisko Mehtätalo edustaa maakuntamme nuoria uudessa kyläasioiden tulevaisuusjaostossa

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Ee­va­sis­ko Meh­tä­ta­lo edustaa maa­kun­tam­me nuoria uudessa ky­lä­asioi­den tu­le­vai­suus­jaos­tos­sa

29.03.2021 18:00
Tilaajille
Jutussa tapahtumaan suora linkki: Paikallinen ja palkittu pelikasvattaja, Pelimiitti, yhteistyössä Suomen suurimman pelitapahtuman kanssa

Jutussa ta­pah­tu­maan suora linkki: Pai­kal­li­nen ja pal­kit­tu pe­li­kas­vat­ta­ja, Pe­li­miit­ti, yh­teis­työs­sä Suomen suu­rim­man pe­li­ta­pah­tu­man kanssa

12.03.2021 16:41
Tilaajille
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus: Oulaisissa 60 maksutonta kerhotuntia viikossa

Jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa har­ras­tus: Ou­lai­sis­sa 60 mak­su­ton­ta ker­ho­tun­tia vii­kos­sa

31.01.2021 15:00
Tilaajille
Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön

Henna Röyttä va­lit­tiin si­jais­ta­jak­si Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­hön

24.01.2021 15:00
Tilaajille
Ilmainen harrastus lapselle: Katso, mitä harrastustoimintaa koululaisille tarjotaan Oulaisissa, Haapavedellä, Pyhäjoella ja Kärsämäellä

Il­mai­nen har­ras­tus lap­sel­le: Katso, mitä har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä, Py­hä­joel­la ja Kär­sä­mäel­lä

13.01.2021 14:00
Tilaajille
Keskimäärin 43 nuorta kuolee tieliikenteessä vuosittain – onnettomuuspiikki juuri kortin saaneissa

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää, luottamus tulevaan on heikentynyt

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­työs­sä on paljon teh­tä­vää, luot­ta­mus tu­le­vaan on hei­ken­ty­nyt

20.11.2020 10:00
Tilaajille