Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oulaistelaislähtöinen Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

02.10.2023 21:00
Tilaajille
Kun konstaapeli Olli Kärsämä tiktokkaa, kymmenettuhannet nuoret katsovat – Uudella somepoliisilla on yksi viesti, jota ei voi painottaa liikaa

Kun kons­taa­pe­li Olli Kärsämä tik­tok­kaa, kym­me­net­tu­han­net nuoret kat­so­vat – Uudella so­me­po­lii­sil­la on yksi viesti, jota ei voi pai­not­taa liikaa

28.08.2023 21:00
Tilaajille
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 13:30
Tilaajille
Moni nuori ensikertalainen on jäämässä elokuun veronpalautuspäivänä ilman rahoja

Moni nuori en­si­ker­ta­lai­nen on jää­mäs­sä elokuun ve­ron­pa­lau­tus­päi­vä­nä ilman rahoja

20.07.2023 06:00
Tilaajille
Sadat nuoret juhlivat koulujen päättymistä – poliisi poisti alkoholijuomia ja kirjasi lastensuojeluilmoituksia

Sadat nuoret juh­li­vat kou­lu­jen päät­ty­mis­tä – ­po­lii­si poisti al­ko­ho­li­juo­mia ja kirjasi las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sia

04.06.2023 18:24
Merijärvi tarjoaa nuorille kesätöitä ja maksaa kesätyötukea nuoria työllistäville yrityksille

Me­ri­jär­vi tarjoaa nuo­ril­le ke­sä­töi­tä ja maksaa ke­sä­työ­tu­kea nuoria työl­lis­tä­vil­le yri­tyk­sil­le

09.02.2023 06:00
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

05.02.2023 17:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunki tarjoaa 45 nuorelle kesätyöpaikan, kaupunki tukee myös nuoria työllistäviä yrityksiä

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki tarjoaa 45 nuo­rel­le ke­sä­työ­pai­kan, kau­pun­ki tukee myös nuoria työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä

18.01.2023 10:00
Tilaajille
Korkiakoski ja Karttunen jättivät kuntalaisaloitteen nuorisotalon rakentamisesta Kärsämäelle

Kor­kia­kos­ki ja Kart­tu­nen jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen nuo­ri­so­ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta Kär­sä­mäel­le

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Pienten lasten opettajista on uupelo –  peruskoulun opettajakunnastakin uhkaa tulla pula

Pienten lasten opet­ta­jis­ta on uupelo – pe­rus­kou­lun opet­ta­ja­kun­nas­ta­kin uhkaa tulla pula

19.08.2022 06:00
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

27.06.2022 21:00
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Äänestyksessä läpi: Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon valittiin Liina Mäkelä Oulaisista

Ää­nes­tyk­ses­sä läpi: Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­toon va­lit­tiin Liina Mäkelä Ou­lai­sis­ta

22.05.2022 21:00
Tilaajille
Merijärven kunnan omistaman teollisuushallin kohtaloa puitiin jälleen kunnanhallituksessa

Me­ri­jär­ven kunnan omis­ta­man teol­li­suus­hal­lin koh­ta­loa puitiin jälleen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

30.03.2022 14:20
Tilaajille
Bändikerhossa kehittyi hiottu kilpailuesitys –Pekka Ylivainion ohjaamia oulaistelaisnuoria voi äänestää digistagella

Bän­di­ker­hos­sa ke­hit­tyi hiottu kil­pai­lu­esi­tys –Pekka Yli­vai­nion oh­jaa­mia ou­lais­te­lais­nuo­ria voi ää­nes­tää di­gis­ta­gel­la

16.03.2022 13:30
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

12.03.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten yläkoulun oppilas Hilda Kukkola selvitti, mitä musiikkia nuoret kuuntelevat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nirvanan ja David Bowien

Ou­lais­ten ylä­kou­lun oppilas Hilda Kukkola sel­vit­ti, mitä mu­siik­kia nuoret kuun­te­le­vat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nir­va­nan ja David Bowien

03.02.2022 21:00
Tilaajille
Oona Jukkola jatkaa Merijärven nuorisovaltuuston ruorissa

Oona Jukkola jatkaa Me­ri­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­ton ruo­ris­sa

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvisillä nuorilla on into kehittää kotikuntaa: ideoista jätettiin kolme kuntalaisaloitetta

Me­ri­jär­vi­sil­lä nuo­ril­la on into ke­hit­tää ko­ti­kun­taa: ideois­ta jä­tet­tiin kolme kun­ta­lais­aloi­tet­ta

18.12.2021 13:30
Tilaajille