Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Nuoret
Pienten lasten opettajista on uupelo –  peruskoulun opettajakunnastakin uhkaa tulla pula

Pienten lasten opet­ta­jis­ta on uupelo – pe­rus­kou­lun opet­ta­ja­kun­nas­ta­kin uhkaa tulla pula

19.08.2022 06:00
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

27.06.2022 21:00
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Äänestyksessä läpi: Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon valittiin Liina Mäkelä Oulaisista

Ää­nes­tyk­ses­sä läpi: Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­toon va­lit­tiin Liina Mäkelä Ou­lai­sis­ta

22.05.2022 21:00
Tilaajille
Merijärven kunnan omistaman teollisuushallin kohtaloa puitiin jälleen kunnanhallituksessa

Me­ri­jär­ven kunnan omis­ta­man teol­li­suus­hal­lin koh­ta­loa puitiin jälleen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

30.03.2022 14:20
Tilaajille
Bändikerhossa kehittyi hiottu kilpailuesitys –Pekka Ylivainion ohjaamia oulaistelaisnuoria voi äänestää digistagella

Bän­di­ker­hos­sa ke­hit­tyi hiottu kil­pai­lu­esi­tys –Pekka Yli­vai­nion oh­jaa­mia ou­lais­te­lais­nuo­ria voi ää­nes­tää di­gis­ta­gel­la

16.03.2022 13:30
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

12.03.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten yläkoulun oppilas Hilda Kukkola selvitti, mitä musiikkia nuoret kuuntelevat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nirvanan ja David Bowien

Ou­lais­ten ylä­kou­lun oppilas Hilda Kukkola sel­vit­ti, mitä mu­siik­kia nuoret kuun­te­le­vat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nir­va­nan ja David Bowien

03.02.2022 21:00
Tilaajille
Oona Jukkola jatkaa Merijärven nuorisovaltuuston ruorissa

Oona Jukkola jatkaa Me­ri­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­ton ruo­ris­sa

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvisillä nuorilla on into kehittää kotikuntaa: ideoista jätettiin kolme kuntalaisaloitetta

Me­ri­jär­vi­sil­lä nuo­ril­la on into ke­hit­tää ko­ti­kun­taa: ideois­ta jä­tet­tiin kolme kun­ta­lais­aloi­tet­ta

18.12.2021 13:30
Tilaajille
Työpajaohjaajaksi valittiin Tiina Eskola

Työ­pa­ja­oh­jaa­jak­si va­lit­tiin Tiina Eskola

13.08.2021 15:00
Tilaajille
Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat mukaan: Pyhäjoelle haetaan näkyvyyttä videokisalla

Ylä­kou­lu­lai­set ja toisen asteen opis­ke­li­jat mukaan: Py­hä­joel­le haetaan nä­ky­vyyt­tä vi­deo­ki­sal­la

07.04.2021 08:08
Tilaajille
Oulaistelaisjuurinen Eevasisko Mehtätalo edustaa maakuntamme nuoria uudessa kyläasioiden tulevaisuusjaostossa

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Ee­va­sis­ko Meh­tä­ta­lo edustaa maa­kun­tam­me nuoria uudessa ky­lä­asioi­den tu­le­vai­suus­jaos­tos­sa

29.03.2021 18:00
Tilaajille
Jutussa tapahtumaan suora linkki: Paikallinen ja palkittu pelikasvattaja, Pelimiitti, yhteistyössä Suomen suurimman pelitapahtuman kanssa

Jutussa ta­pah­tu­maan suora linkki: Pai­kal­li­nen ja pal­kit­tu pe­li­kas­vat­ta­ja, Pe­li­miit­ti, yh­teis­työs­sä Suomen suu­rim­man pe­li­ta­pah­tu­man kanssa

12.03.2021 16:41
Tilaajille
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus: Oulaisissa 60 maksutonta kerhotuntia viikossa

Jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa har­ras­tus: Ou­lai­sis­sa 60 mak­su­ton­ta ker­ho­tun­tia vii­kos­sa

31.01.2021 15:00
Tilaajille
Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön

Henna Röyttä va­lit­tiin si­jais­ta­jak­si Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­hön

24.01.2021 15:00
Tilaajille
Ilmainen harrastus lapselle: Katso, mitä harrastustoimintaa koululaisille tarjotaan Oulaisissa, Haapavedellä, Pyhäjoella ja Kärsämäellä

Il­mai­nen har­ras­tus lap­sel­le: Katso, mitä har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä, Py­hä­joel­la ja Kär­sä­mäel­lä

13.01.2021 14:00
Tilaajille
Keskimäärin 43 nuorta kuolee tieliikenteessä vuosittain – onnettomuuspiikki juuri kortin saaneissa

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää, luottamus tulevaan on heikentynyt

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­työs­sä on paljon teh­tä­vää, luot­ta­mus tu­le­vaan on hei­ken­ty­nyt

20.11.2020 10:00
Tilaajille