Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

koulu
Vihannin yhtenäiskoulun salakatselu-esitutkinta etenee: "Rikosnimike tai mahdolliset rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä"

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lun sa­la­kat­se­lu-esi­tut­kin­ta etenee: "Ri­kos­ni­mi­ke tai mah­dol­li­set ri­kos­ni­mik­keet tar­ken­tu­vat esi­tut­kin­nan ede­tes­sä"

04.10.2022 12:53
Tilaajille
Palvelukeskuksen rakentaminen sulkee Koulutien ainakin viikoksi Merijärvellä, kiertotie käytössä autoliikenteelle

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen sulkee Kou­lu­tien ainakin vii­kok­si Me­ri­jär­vel­lä, kier­to­tie käy­tös­sä au­to­lii­ken­teel­le

20.08.2022 13:30
Tilaajille
Ilmatar suunnittelee 20 voimalan tuulipuistoa Merijärven Kettukankaalle

Ilmatar suun­nit­te­lee 20 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa Me­ri­jär­ven Ket­tu­kan­kaal­le

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus Raahen kau­pun­gil­le

25.01.2022 11:00
Tilaajille
Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiikkuun?

Katso video: Mikä ihme kiipesi koulun kiik­kuun?

10.06.2021 09:06
Tilaajille
Kysymyksiä, pelkoa, hämmennystä, odotusta - Mitä ajatuksia Haapaveden koulujen kunto sinussa herättää?

Ky­sy­myk­siä, pelkoa, häm­men­nys­tä, odo­tus­ta - Mitä aja­tuk­sia Haa­pa­ve­den kou­lu­jen kunto sinussa he­rät­tää?

21.09.2017 14:08
Tuliterät koneet hyrräävät Mäkirinteen koululla - Tietsikkataidot otetaan haltuun heti koulutien alkumetreillä

Tu­li­te­rät koneet hyr­rää­vät Mä­ki­rin­teen kou­lul­la - Tiet­sik­ka­tai­dot otetaan haltuun heti kou­lu­tien al­ku­met­reil­lä

19.09.2017 14:55
Yrittäjät toivovat korvausta ohjauksesta

Yrit­tä­jät toi­vo­vat kor­vaus­ta oh­jauk­ses­ta

05.09.2017 09:17
Koululaiset valitsevat maan parhaan kouluruuan

Kou­lu­lai­set va­lit­se­vat maan parhaan kou­lu­ruuan

02.09.2017 17:00
Karsikaiset kohtasivat: Silmät paljastavat luokkakaverin tutuksi

Kar­si­kai­set koh­ta­si­vat: Silmät pal­jas­ta­vat luok­ka­ka­ve­rin tutuksi

28.07.2017 13:59
Lukiolaiset: Lakki ei voi olla ylioppilastutkinnon keskeisin hyöty

Lu­kio­lai­set: Lakki ei voi olla yli­op­pi­las­tut­kin­non kes­kei­sin hyöty

03.06.2017 14:40