Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Turve
Saloyn Tapio Salminen: "Jos turveala ajetaan alas Suomesta tippuu kymmeniä kuntia"

Saloyn Tapio Sal­mi­nen: "Jos tur­vea­la ajetaan alas Suo­mes­ta tippuu kym­me­niä kuntia"

22.10.2021 12:00
Tilaajille
Eduskunta käsittelee turvealan tulevaisuutta torstaina: Megaturpeen Isokääntä ja alan toimijat kutsuivat kansanedustajat keskusteluun ennen asiakäsittelyä

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee tur­vea­lan tu­le­vai­suut­ta tors­tai­na: Me­ga­tur­peen Iso­kään­tä ja alan toi­mi­jat kut­sui­vat kan­sa­ne­dus­ta­jat kes­kus­te­luun ennen asia­kä­sit­te­lyä

13.10.2021 11:04
Tilaajille
Moottorimarssilla toivottu huomio turvealan tilanteelle – Venäjältä tuotava hake ja turve kismittävät yrittäjiä

Moot­to­ri­mars­sil­la toi­vot­tu huomio tur­vea­lan ti­lan­teel­le – Ve­nä­jäl­tä tuotava hake ja turve kis­mit­tä­vät yrit­tä­jiä

06.05.2021 08:43
Tilaajille
Viisitoista turverekkaa nosti kytkintä Kärsämäellä ja aloitti marssin kohti Helsinkiä – kyydissä turveyrittäjien viesti päättäjille

Vii­si­tois­ta tur­ve­rek­kaa nosti kyt­kin­tä Kär­sä­mäel­lä ja aloitti marssin kohti Hel­sin­kiä – kyy­dis­sä tur­vey­rit­tä­jien viesti päät­tä­jil­le

29.04.2021 12:29
Tilaajille
Turveurakoitsijoiden mitta on täynnä – toimialan ensimmäinen mielenilmaus starttaa torstaina moottorimarssina kohti Helsinkiä, menomatkalla kokoonnutaan Kärsämäellä

Tur­veu­ra­koit­si­joi­den mitta on täynnä – toi­mia­lan en­sim­mäi­nen mie­le­nil­maus start­taa tors­tai­na moot­to­ri­mars­si­na kohti Hel­sin­kiä, me­no­mat­kal­la ko­koon­nu­taan Kär­sä­mäel­lä

28.04.2021 10:25
Tilaajille
NordFuelin energiantuotanto toteutetaan Haapavedellä puujakeilla, turvekattilasta luovuttiin

Nord­Fue­lin ener­gian­tuo­tan­to to­teu­te­taan Haa­pa­ve­del­lä puu­ja­keil­la, tur­ve­kat­ti­las­ta luo­vut­tiin

29.03.2021 16:17
Tilaajille
Kehittämispalkinto Megaturpeelle - Isokääntä: "Turvealan alasajosta aiheutuu lähes miljardin euron  tappiot alalle."

Ke­hit­tä­mis­pal­kin­to Me­ga­tur­peel­le - Iso­kään­tä: "Tur­vea­lan ala­sa­jos­ta ai­heu­tuu lähes mil­jar­din euron tappiot alal­le."

15.12.2020 19:00
Tilaajille
Mitä kaikkea järvien pohjista löytyy? – Pohjasedimentit ovat muuttuneet merkittävästi ihmisten vuoksi

Mitä kaikkea järvien poh­jis­ta löytyy? – Poh­ja­se­di­men­tit ovat muut­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti ih­mis­ten vuoksi

30.08.2020 13:00

Sel­vi­tys: Turpeen ener­gia­käyt­tö vä­he­ne­mäs­sä no­peas­ti lä­hi­vuo­si­na

27.08.2020 13:00

Tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­neet suon­poh­jat ovat jo hii­li­nie­lu­ja – Met­si­tys tärkein jäl­ki­käyt­tö­muo­to

16.03.2019 13:00
Vapo työstää yhä uuden tuotantolaitoksen paikkaa: Haapavesi, Ilomantsi tai Seinäjoki

Vapo työstää yhä uuden tuo­tan­to­lai­tok­sen paik­kaa: Haa­pa­ve­si, Ilo­mant­si tai Sei­nä­jo­ki

13.10.2017 08:13
Selvitystyö ei johtanut Vapon maiden myyntiin yhdellä kaupalla

Sel­vi­tys­työ ei joh­ta­nut Vapon maiden myyn­tiin yhdellä kau­pal­la

07.09.2017 08:21